کاربر مهمان
جمعه 5 مرداد 1403
44.192.94.177 :Your IP
 • ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام کاربران دانشگاهی

 • تغییر کلمه عبور

 • (0)
  pay
  براي دريافت ايبوک، پايان نامه و استاندارد از قسمت پايين جست و جو نماييد و پس از انتخاب سند مورد نظر آن را دريافت نماييد
  عنوان،کلمات کلیدی،خلاصه:
  جستجو در:
  عنوان:
  نویسنده:
  فهرست :
  استاد رهنما :
  استاد مشاور :
  چکیده :
  کلمات کلیدی:
  ISBN:
  خلاصه :
  انتشارات:
  ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران عضو تنها کافیست روی سفارش یا دانلود کلیک کنند تا عملیات انجام گردد و کاربران مهمان پس از انتخاب و افزودن در سبد خرید و پرداخت وجه لینکهای دانلود نمایش و سفارشات برایشان ارسال می گردد
  12345678910...صفحه آخر
  کتاب
  موضوع: COMPUTERSCIENCEnetBASE
  کلمات کلیدی: COMPUTERSCIENCEnetBASE
  نویسندگان: Thompson, William
  سال انتشار: 2011
  زبان : English
  قیمت: 15000 تومان
  انتشارات: CRC
  شماره سند:
  9781439865491 :ISBN مشاهده چکیده |

  $158.00 288 Reference International Police Executive Symposium Co-Publications 10.1201/b12892 OnCRCnetBASE FORENSICnetBASE/LawENFORCEMENTnetBASE
  http://www.crcnetbase.com/isbn/9781439865491
  9781568814650
  کتاب Ethical IT Innovation
  موضوع: COMPUTERSCIENCEnetBASE
  کلمات کلیدی: COMPUTERSCIENCEnetBASE
  نویسندگان: Spiekermann, Sarah
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 15000 تومان
  انتشارات: CRC
  شماره سند:
  9781482226362 :ISBN مشاهده چکیده |


  http://www.crcnetbase.com/isbn/9781482226362
  9781482226355
  کتاب "Faster, Better, Cheaper" in the History of Manufacturing
  موضوع: BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
  کلمات کلیدی: BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
  نویسندگان: Roser, Christoph
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 15000 تومان
  انتشارات: CRC
  شماره سند:
  9781498756310 :ISBN مشاهده چکیده |


  http://www.crcnetbase.com/isbn/9781498756310
  9781498756303
  کتاب .NET 4 for Enterprise Architects and Developers
  موضوع: INFORMATIONSCIENCEnetBASE
  کلمات کلیدی: INFORMATIONSCIENCEnetBASE
  نویسندگان: Hate, Sudhanshu
  سال انتشار: 2012
  زبان : English
  قیمت: 15000 تومان
  انتشارات: CRC
  شماره سند:
  9781439862940 :ISBN مشاهده چکیده |

  $315.00 334 Monograph - 10.1201/b15470 OnCRCnetBASE CHEMISTRYnetBASE
  http://www.crcnetbase.com/isbn/9781439862940
  9781439862933
  کتاب 10 Essentials for High Performance Quality in the 21st
  موضوع: BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
  کلمات کلیدی: BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
  نویسندگان: Stamatis, Diomidis H.
  سال انتشار: 2012
  زبان : English
  قیمت: 15000 تومان
  انتشارات: CRC
  شماره سند:
  9781439876015 :ISBN مشاهده چکیده |

  $105.00 352 Professional - 10.1201/b14565 OnCRCnetBASE BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
  http://www.crcnetbase.com/isbn/9781439876015
  9781439876008
  12345678910...صفحه آخر