کاربر مهمان
جمعه 5 مرداد 1403
44.192.94.177 :Your IP
 • ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام کاربران دانشگاهی

 • تغییر کلمه عبور

 • (0)
  pay
  براي دريافت ايبوک، پايان نامه و استاندارد از قسمت پايين جست و جو نماييد و پس از انتخاب سند مورد نظر آن را دريافت نماييد
  عنوان،کلمات کلیدی،خلاصه:
  جستجو در:
  عنوان:
  نویسنده:
  فهرست :
  استاد رهنما :
  استاد مشاور :
  چکیده :
  کلمات کلیدی:
  ISBN:
  خلاصه :
  انتشارات:
  ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران عضو تنها کافیست روی سفارش یا دانلود کلیک کنند تا عملیات انجام گردد و کاربران مهمان پس از انتخاب و افزودن در سبد خرید و پرداخت وجه لینکهای دانلود نمایش و سفارشات برایشان ارسال می گردد
  12345678910...صفحه آخر
  کتاب
  موضوع: Subjects: BIOGRAPHY & AUTOBIOGRAPHY / General; Generative organs, Female--Diseases; Endometriosis
  کلمات کلیدی: Subjects: BIOGRAPHY & AUTOBIOGRAPHY / General; Generative organs, Female--Diseases; Endometriosis
  نویسندگان: By: Sebastià, Jordi; Martinez, Luis Gine; Fernandez Montoli, M. Eulalia. In: Human Reproductive System, Anatomy, Roles and Disorders. Hauppauge, NY : Nova Science Publishers, Inc. 2013. eBook., Datab
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 16000 تومان
  انتشارات: Ebsco
  شماره سند:

  Ebsco Host
  Ebsco Ebook
  کتاب
  موضوع: Subjects: BUSINESS & ECONOMICS / Industries / Agribusiness; TECHNOLOGY & ENGINEERING / Agriculture / Sustainable Agriculture; Smokeless tobacco--United States--Marketing--Statistics; Cigarette industry--United States--Statistics; Cigarettes--United States
  کلمات کلیدی: Subjects: BUSINESS & ECONOMICS / Industries / Agribusiness; TECHNOLOGY & ENGINEERING / Agriculture / Sustainable Agriculture; Smokeless tobacco--United States--Marketing--Statistics; Cigarette industry--United States--Statistics; Cigarettes--United States
  نویسندگان: By: Galucci, Jennifer; Markowitz, Ronald. New York : Nova Science Publishers, Inc. 2013. eBook., Database: eBook Collection (EBSCOhost)
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 16000 تومان
  انتشارات: Ebsco
  شماره سند:

  Ebsco Host
  Ebsco Ebook
  کتاب
  موضوع: Subjects: BUSINESS & ECONOMICS / Infrastructure; SOCIAL SCIENCE / General; Food--Labeling; Food security; Food supply
  کلمات کلیدی: Subjects: BUSINESS & ECONOMICS / Infrastructure; SOCIAL SCIENCE / General; Food--Labeling; Food security; Food supply
  نویسندگان: By: Engelseth, Per. Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, Inc. 2013. eBook., Database: eBook Collection (EBSCOhost)
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 16000 تومان
  انتشارات: Ebsco
  شماره سند:

  Ebsco Host
  Ebsco Ebook
  کتاب
  موضوع: Subjects: COMPUTERS / Information Technology; Technological innovations; Information technology
  کلمات کلیدی: Subjects: COMPUTERS / Information Technology; Technological innovations; Information technology
  نویسندگان: By: Gulick, Evan; Roselli, Judie. In: Electronics and Telecommunications Research. [Hauppauge], New York] : Nova Science Publishers, Inc. 2013. eBook., Database: eBook Collection (EBSCOhost)
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 16000 تومان
  انتشارات: Ebsco
  شماره سند:

  Ebsco Host
  Ebsco Ebook
  کتاب
  موضوع: Subjects: COMPUTERS / Programming Languages / C#; COMPUTERS / Programming Languages / Pascal; COMPUTERS / Programming Languages / Java; Java (Computer program language); Application software; Open source software
  کلمات کلیدی: Subjects: COMPUTERS / Programming Languages / C#; COMPUTERS / Programming Languages / Pascal; COMPUTERS / Programming Languages / Java; Java (Computer program language); Application software; Open source software
  نویسندگان: By: Sheusi, James C. Boston, MA : Course Technology PTR. 2013. eBook., Database: eBook Public Library Collection (EBSCOhost)
  سال انتشار: 1000
  زبان : English
  قیمت: 16000 تومان
  انتشارات: Ebsco
  شماره سند:

  Ebsco Host
  Ebsco Ebook
  12345678910...صفحه آخر