پنل ثبت در خواست انتشار

پنل ثبت درخواست انتشار


درخواست ها
ثبت درخواست اثر جدید
پیام های ارسالی
پیام های در یافتی
صفحه شخصی
راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

درخواست ها

دراین حالت درخواست هایی که قبلا ثبت شده اند را در جدول در خواست های فرد مورد نظر در خواست را میتوان مشاهده کرد وبا کلیک بر روی ان در خواست میتوان اطلاعات اثر را مشاهده کرد. وپیام های مربوط به آن درخواست را مشاهده کنید واثر مورد نظر را ثبت نهایی ویا حتی ویرایش نمایید. وتغییر وضعیت را میتوان درقسمت وضعیت درخواست در جدول درخواست ها مشاهده کرد.

ثبت درخواست جدید

شما با استفاده از این دکمه میتوان با وارد کردن اطلاعات اثر اثر مورد نظر را ثبت کرد تا مراحل انجام ثبت اثر صورت گیرد.
• امکان ثبت مشخصات کتاب توسط کاربر بصورت اینترنتی
• امکان ارسال نامه به سردبیر و پرکردن چک لیست های مربوط به کتاب
• امکان ارسال فایل های پیوست کتاب بدون محدودیت
• امکان دانلود وحذف فایل های پیوست شده توسط صاحب اثر
• امکان انتخاب عنوان پیش فرض برای فایل های پیوست
• امکان مشاهده ی اطلاعات درخواست انتشار کتاب به صورت خلاصه بعد از ثبت درخواست انتشار
• امکان مشاهده ی درخواست های ثبت شده و وضعیت آنها به همراه جدول هوشمند
• امکان تغییر درخواست انتشار کتاب توسط صاحب اثر تاقبل از ثبت نهایی درخواست
• مشاهده ی دسترسی های هرشخص در پنل خود شخص امکان دسترسی به پنل های مرتبط به هر شخص
• امکان مشاهده پروفایل شخصی که لاگین کرده به همراه نمایش عکس پروفایل شخصی وامکان تغییر عکس پروفایل ومشخصات ثبت نامی
• امکان مشاهده ی نامه هایی که برای شخص ارسال شده
• نمایش درخواست های ثبت نهایی شده با نمایش عدد کنار آن برروی دگمه درخواست ها

پیام های ارسالی

شما با استفاده از این دکمه میتوانید پیام های را به کارشناس ارسال کنید پیام هایی که ارسال کردید را مشاهده نمایید.

پیام های دریافتی

با استفاده از این دکمه میتوانیدپیام هایی که برای شما ارسال شده است را با کلیک روی هر پیام مشاهده نمایید وبه آن پاسخ دهید.

صفحه شخصی

با استفاده از این دکمه میتوانید اطلاعات خود را مشاهده وویرایش نمایید . وعکس پرسنلی خود را وعکس پروفایل خود را تغییر دهید .

راهنمای مربوط به هر دسترسی در سایت

با استفاده از دکمه میتوانید با توجه به دسترسی هایی که دارید راهنمای مربوط به هرپنل را مشاهده نمایید

تصاویر